Font: IncreaseFont: NormalFont: Decrease
Background: 1 Background: 2 Background: 3 
The Official Website of
Sarawak Rural Water Supply Department

Address:

Ibu Pejabat,
Jabatan Bekalan Air Luar Bandar (JBALB) Sarawak,
Mezzanine and 1st Floor,
Bangunan ST3,
No. 55, Jalan Simpang Tiga,
93350 Kuching,
Sarawak.

Telephone: 082-263000

Fax: 082-263197 (General) 

       082-263199 (Director)

Location Map:

KuchingKuching

Quote No

Title

Qualification

Duration

Calling Date

Closing Date

Closing Time

Place

Contact. No

Contact. Fax

Remark

JBALB/KCH/QN/28/2020

preventive maintenance, servicing and breakdown maintenance for plant and equipment at tapah, bau, siniawan, lundu and sematan water treatment plant, booster stations at simpok, sg lumut, jugan, apar, pejiru, gumbang, skiat lama, skiat baru, krokong, stass, kampung salak, batang kayan and sempadi and sirin raw water intake in kuching division

UPKJ REGISTERED: Electrical 

(Bumiputera status)

HEAD: VIIA
SUBHEAD: 2
CLASS: IV

      


12 MONTHS 13.10.2020 20.10.2020 12 noon JBALB BAHAGIAN KUCHING 082-203497 082-203496 RM 10.00

   
   


Aktif Bina 
Pusat komersial Swan
No 19 lot 14458 Section 65 KTLD
Tingkat 1 Batu 4 Jalan Matang. 93050 Kuching
Telefon: 0198595113, Fax : -
Tuan/Puan,
No.Sebut Harga : JBALB/KCH/QN/07/2019
Tajuk Sebut Harga : Term Contract for Maintenance and Repair of headworks, Water Storage Tanks and Intakes of Water Treatment Plant at Sematan, Telok Melano and Lundu Included Batang kayan & Sampadi Booster Station, Kuching Division. 
Perkara di atas dengan hormatnya dirujuk.
2.  Syarikat tuan adalah dijemput untuk menyertai sebut harga seperti tersebut di atas. Dokumen sebut harga boleh diperolehi  mulai 28.02.2020  pada waktu pejabat di alamat Jabatan Bekalan Air Luar Bahagian Kuching, Jalan Batu Lintang, 93200 Kuching, Sarawak.
3. Maklumat sebut harga dan syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut;-
3.1 Nombor dan Tajuk Sebut Harga :- : JBALB/KCH/QN/07/2020 - Term Contract for Maintenance and Repair of headworks, Water Storage Tanks and Intakes of Water Treatment Plant at Sematan, Telok Melano and Lundu Included Batang kayan & Sampadi Booster Station, Kuching Division.
(i) Kelas / Kategori : Ex /F
(ii) Kepala : I 
(iii) Sub- Kepala : I
(iv) Status : Khas Bumiputera sahaja (untuk Kerja)/ Terbuka (untuk Bekalan/Perkhidmatan)
3.2 Bayaran dokumen sebut harga        :RM10 (non-refundable)
3.3 Tarikh dan masa tutup sebut harga :09.03.2020 / Jam 12 tengahari
4.  Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam sampul berlakri dan bertanda:- 
4.1 No. Sebut Harga;
4.2 Tajuk Sebut Harga; dan 
4.3 Dihantar ke alamat seperti berikut:- 
 
Pengerusi
Jawatankuasa Sebut Harga
Jabatan Bekalan  Air Luar Bandar Bahagian Kuching
Jalan Batu Lintang, 93200 Kuching, Sarawak
5.  Kerajaan tidak terikat untuk menerima penyebut harga terendah atau mana-mana Sebut Harga atau memberi apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu tawaran tersebut.
Sekian, terima kasih
………………………………………………..
             (Tandatangan)
Nama Pegawai : Dayang Siti Aishah
Jawatan              : Juru Ukur Bahan
Tarikh                : 02.03.2020