News

Official visit of YB Datuk Dr Haji Abdul Rahman Bin Haji Junaidi
Posted on : 25 Feb 2021
 

 

Lawatan kerja rasmi YB Datuk Dr Haji Abdul Rahman Bin Haji Junaidi, Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri (Hal Ehwal Islam & DBKU) dan Menteri Muda Utiliti (Bekalan Air) ke Ibu Pejabat JBALB pada 24.02.2021 (Rabu).
Pengarah JBALB Sarawak, Ir Chang Kuet Shian telah memberi taklimat berkenaan dengan perkembangan terkini Projek-projek SAWAS dan Projek Pendigitalan JBALB.
Turut hadir adalah Encik George (Pengurus Wilayah Selatan) & Encik Anwarul Adzizi Adeni (Ketua Penolong Pengarah Komunikasi Korporat & Pendigitalan).

 

Official visit of YB Datuk Dr Haji Abdul Rahman Bin Haji Junaidi, Assistant Minister in the Chief Minister's Office (Islamic Affairs & DBKU) and the Assistant Minister of Utilities (Water supply) to Headquarters JBALB on 24.02.2021 (Rabu).


Director of  JBALB Sarawak, Ir Chang Kuet Shian has briefed on the latest developments of SAWAS Projects and Digitization Projects JBALB.

 

Also present are Sir George (Southern Region Manager) & Sir Anwarul Adzizi Adeni (Chief Assistant Director of Corporate Communications & Digitization).

Official visit of YB Datuk Dr Haji Abdul Rahman Bin Haji Junaidi