JBALB SARAWAK KINI

Jabatan Bekalan Air Luar Bandar (JBALB) yang dahulu dikenali sebagai Unit Bekalan Air JKR telah ditubuhkan pada 1 September 2015Encik Ir. Daniel Wong Park Ing telah dilantik sebagai pengarah JBALB yang pertama pada 1 Oktober 2015 bagi melaksanakan bidang tugas Unit Bekalan Air JKR yang terdahulu.

Jawatan pengarah seterusnya digalas oleh Encik Ir. Chang Kuet Shian setelah Encik Ir. Daniel Wong Park Ing bersara. Encik Ir. Chang Kuet Shian dibantu oleh dua orang timbalan pengarah yang terdiri daripada Encik Andrew Ling Eng Lik sebagai [Timbalan Pengarah (Pengurusan)] dan Encik Thomas Lucas Santang [Timbalan Pengarah (Teknikal)],

Jawatan timbalan pengarah seterusnya digalas oleh Encik Ahmad Selihin Che Said [Timbalan Pengarah (Operasi)] setelah Encik Andrew Ling bersara pada November 2019.

READ MORE

LATESTHIGHLIGHTS


VISI & MISI

_______

Visi – “100% Liputan Bekalan Air untuk Luar Bandar Sarawak menjelang Tahun 2025.”.

Visi ini menyediakan arahan strategik dan memperkukuhkan posisi agensi di dalam industri air.

Misi – “Membekalkan kemudahan air yang selamat untuk Luar Bandar Sarawak”. 

Misi ini mengekspresi tujuan organisasi, menyatakan teras perkhidmatan dan fokus pelanggan, serta ekspektasi penyediaan produk dan perkhidmatan.

READ MORE

ACARA JBALB